CALITATE, SIGURANŢĂ


Calitatea pentru noi este primordială

Principalul nostru obiectiv este ca, toţi clienţii noştri să fie mulţumiţi la maxim de calitatea serviciilor prestate de noi. Pentru servirea cât mai rapidă şi precisă, a clienţilor,  sistemul de gestionare a calităţii, o ţinem la zi, printr-o dezvoltare continuă.

De la înfiinţare, firma noastră, pune un accent deosebit pe serviciile de calitate, pe satisfacţia maximă a clienţilor săi. În acest scop, în anul 1997, am obţinut certificatul de asigurare a calităţii conform standardelor ISO 9002:1996.

Între timp, din cauza schimbării sistemului de management al calităţii, începând din 2010 dispunem de certificatul sisteme de management a calităţii ISO 9001, conform căruia, la inspecţiile anuale de revizuire din partea organului de certificare, am corespuns cu succes, pe următoarele activităţi:

  • transport internaţional
  • gestionarea completă şi în cote
  • distribuţie
  • depozitare
  • formalităţi vamale

Cei mai importanţi indicatori a sistemului de management al calităţii:

98% KPI în domeniul preciziei

0,2% transport fără daună/deteriorare

99,9% indexul de performanţa transportului

91% maxima satisfacţie a clienţilor (Analiza Serviciilor Legendare)

Bineînţeles, activităţile noastre sunt în conformitate şi cu reglementările legilor de protecţie a mediului, a muncii şi a sănătăţii şi KIR (ISO 14001 Sistemul managementului de mediu) şi MEBIR (OHSAS 18001 Managementul securităţii şi sănătăţii în muncă).

 

Siguranţa este primordială

Vă garantăm, siguranţa Dumneavoastră, respectiv a mărfurilor transportate:

  • veţi avea o persoană de contact desemnată
  • imediat vă anunţăm despre orice modificare legislativă
  • vă facem ofertă de pachete de asigurare, pentru diminuarea unor eventuale daune

 

Puteţi fi liniştit pentru siguranţa mărfii, deoarece, dacă dauna se produce din vina noastră, pe Dumneavoastră vă apără în totalitate asigurarea transportatorului CMR şi asigurarea de răspundere civilă a expeditorului în valoare de 300 000 EUR. Pentru protecţia mărfurilor, în circuitul din Uniunea Europeană, folosim sigiliu corporativ.

 

Peste aceste asigurări, în funcţie de natura, valoarea, locul de destinaţie a mărfii, în numele firmei noastre vă oferim, în favoarea clientului nostru, încheierea unei asigurări complete a încărcăturii („All risks”), cu tarife avantajoase personalizate.

 

Procedurile noastre, de asemenea, asigură maximă siguranţă, acest lucru este confirmat de Certificatul nostru AEOF (Authorised Economic Operator – Full/Statut de Operator Economic Autorizat).

 

Firma noastră dispune şi de Certificat D&B D-U-N-S. Bisnode, încă din 1908, clasifică firmele, la nivel internaţional. Serviciile sale de clasificare a firmelor, pe baza stabilităţii financiare, a informaţiilor şi a calităţii serviciilor, sunt soluţiile cele mai răspândite în Europa.

 

Cu mândrie putem declara, că în 2004, am obţinut locul treisprezece ca şi companie de transport şi logistică cu Certificat de Calificare Înregistrată, din cadrul Federaţiei Prestatorilor de Expediţii şi Logistică din Ungaria.

 

Priviţi certificatele noastre: