Conştientizarea problemelor de mediului


Conştientizarea problemelor de mediului, dezvoltare durabilă – Green logistics

În interesul ocrotirii mediului, fiecare firmă din grupul nostru de firme, susţine ca o problemă de suflet, reducerea emisiilor de materiale poluante. Pentru acesta, lucrăm cu mijloace de transport dintre cele mai moderne, care dispun de cea mai redusă emisie poluantă.

În ţările Europei de vest este o cerinţă de bază, dar faţă de subcontractanţii noştri este şi o clauză, ca în toate regiunile, adică şi pe piaţa orientală, să facă transportul cu camioane care corespund cel puţin normelor EURO 4.

Şi Dumneavoastră aţi dori să reduceţi impactul poluării asupra mediului? În măsura în care, termenele respectiv caracteristicile mărfii şi cantitatea o fac posibilă, noi vă putem asigura şi soluţii de transport pe calea ferată.

În vederea reducerii impactului poluării asupra mediului, reducem numărul trecerilor şi a rutelor fără încărcătură.

Iar prin faptul că, deşeurile le colectăm selectiv, imprimăm pe hârtie reciclată, materialele de ambalaj le folosim moderat, folosim paleţi returnabile şi documentele le gestionăm electronic, credem că suntem o pildă în faţa celor care sunt adepţii dezvoltării durabile.