Sistemul de valori


MISIUNEA Euro – Log Kft.

Din 1994, ca firmă cu 100% proprietate maghiară, ne desfăşurăm activitatea după următorul sistem valoric:

Principala valoare este omul – Profesionalismul – Calitatea – Stabilitatea – Dezvoltarea

Pentru noi este importantă, asigurarea unor servicii deosebite, clienţilor noştri, iar pentru acesta, colegii noştri sunt pregătiţi pentru provocările profesionale, prin instruiri şi treninguri sistematice. Pentru noi este primordială calitatea, profesionalismul, flexibilitatea şi executarea cu simţ de răspundere sarcinilor.

Cuceriţi împreună cu noi, pieţele din afara Europei şi Orientală. Lăsaţi-vă în grija noastră, deoarece suntem experţi în aceste regiuni.

Mulţumită  dezvoltării continue a culturii organizaţionale, a evaluării şi dezvoltării performanţelor, firma noastră stă pe baze solide.

Obiectivele noastre formulate, realizarea sarcinilor pentru atingerea acestora, toate se concentrează, pe dorinţa de a ne dezvolta, împreună cu Dumneavoastră.

Firma noastră este preocupată şi de responsabilizarea socială şi de conştientizarea asupra problemelor de mediu.

Firma Euro – Log Kft. din 1994 contribuie la reuşitele partenerilor săi, prin soluţii personalizate inovative,  creatoare de valori, oferind mai mult faţă de aşteptările comitenţilor săi, asigurând astfel dezvoltarea pe termen lung atât al său cât şi a partenerilor săi.

Ca firmă intermediară, ne ridicăm deasupra pieţei medii prin oferta noastră de produse flexibile, de încredere, orientat spre client, fiind receptivi la cerinţele individuale.

 

SISTEMUL DE VALORI a Euro – Log Kft.

 1. Principala valoare este omul
  1. Asigurăm un mediu de lucru, care este deschisă, sinceră, se bazează pe respectul, stima reciprocă şi pe colaborarea profesională.
  2. Încurajăm continuu colegii noştri, pentru expunerea ideilor, părerilor şi pentru luarea iniţiativei.
  3. Păstrăm echilibrul între muncă şi viaţa personală.
  4. În vederea asigurării, clienţilor noştri, servicii deosebite, pregătim colegii noştri pentru provocările profesionale, prin instruiri şi treninguri sistematice.
  5. Ţinând cont de munca în echipă, asigurăm dezvoltarea aptitudinilor individuale.

 

 1. Profesionalismul
  1. Partenerii noştri sunt serviţi, de colegi creativi, vorbitori de limbi străine, cu o pregătire superioară, consolidând prin aceasta încrederea din partea clienţilor cât şi a subcontractorilor.
  2. Oferim, exclusiv, soluţii despre care suntem convinşi, că servesc obiectivele noastre comune.
  3. Ca urmare a dimensiunii firmei noastre, numai prin servicii speciale, putem fi competitivi între firmele logistice, iar din această cauză, încă de la înfiinţarea firmei, acordăm atenţie deosebită şi pieţelor din afara Europei şi Orientale.
  4. Pentru clienţii noştri, cunoştinţele profesionale şi munca devotată, sunt indispensabile, în deosebi în acele regiuni geografice speciale, în care suntem experţi.

 

 1. Calitatea
  1. Munca noastră este caracterizată prin flexibilitate, exigenţă şi încredere.
  2. Relaţia noastră cu clienţii este condusă de, atingerea satisfacţiei maxime din partea clienţilor, pe baza directivelor pe care împreună le-am format.
  3. Angajamentele le luăm cu responsabilitate.
  4. Procedurile noastre reglementate, în măsura necesară, asigură consecvent, o calitate superioară a serviciilor şi o muncă eficientă a colegilor noştri.
  5. Luăm măsuri preventive, pentru reducerea la minim, a apariţiei neconformităţilor.
 1. Stabilitatea
  1. Ne străduim pentru încheierea unor contracte pe termen lung, reciproc avantajoase.
  2. Apărăm rentabilitatea şi siguranţa financiară a firmei noastre.
  3. Una din bazele fundamentale a stabilităţii pe termen lung a firmei noastre, o constituie dezvoltarea continuă a culturii organizaţionale, evaluarea şi creşterea performanţelor.
  4. Ca urmare a serviciilor de un nivel remarcabil, realizăm stabilitate şi un profit care ne asigură o dezvoltare continuă.

 

 1. Dezvoltarea
  1. Oferind servicii peste aşteptări, fortificăm renumele firmei Euro – Log Kft.
  2. În conformitate cu cerinţele pieţei, suntem pregătiţi pentru schimbare, avem în vedere reînnoirea continuă.
  3. Prin muncă de calitate, satisfacem clienţii, cu care împreună punem accent deosebit pe dezvoltarea reciprocă.
  4. Obiectivele formulate în viziunea noastră de viitor, le realizăm, prin trasarea şi urmărirea unor sarcini neechivoce.